Arbejdsmiljøuddannelse er en vigtig og en lovpligtig uddannelse 

Posted by Redaktør on
Arbejdsmiljøuddannelse er en vigtig og en lovpligtig uddannelse 

Alle arbejdspladser bør have en eller flere medarbejdere som har arbejdsmiljøuddannelse. Arbejdsmiljøuddannelse handler ikke kun om selve miljøet og den generelle trivsel på arbejdspladsen, men også om almindelig sikkerhed for alle ansatte. Du kan læse mere op https://arbejdsmiljoegruppen.dk/ 

Herunder får du et fingerpeg om hvad det egentlig er du lærer på arbejdsmiljøuddannelsen. 

Arbejdsmiljøorganisationens opgaver og funktion 

Som indledning får du en grundig gennemgang af alle opgaver og funktioner i arbejdsmiljøorganisationen. Lovgrundlaget bliver skåret ud i pap, så du efterfølgende også selv er i stand til at forklare det til dine medarbejdere. 

Arbejdsgiver, leder og ansattes pligter og ansvar i forhold til arbejdsmiljøloven 

Arbejdsmiljøloven stiller ikke kun krav til arbejdsgiveren og lederne. Alle ansatte fra top til bund har både pligter og ansvar i forhold til arbejdsmiljøloven. Alle pligter og ansvar bliver gennemgået, så du bliver godt klædt på til at videregive din viden. 

Systematik og forebyggelse i arbejdet med arbejdsmiljø 

Du får en værktøjskasse som giver dig det forkromede overblik. Du vil blive præsenteret for metoder og modeller som kan skabe system og overblik i arbejdet med arbejdsmiljø. 

Forebyggelse vejer tungt. Ud over systematik lærer du også om forebyggelse og i det hele taget at være på forkant. 

Psykisk arbejdsmiljø 

Det tungeste og det sværeste emne. Her får du gode redskaber til at opfange signaler på at nogen ikke har det godt på jeres arbejdsplads. Du lærer at se om det handler om en eller flere personer. Du får også redskaber til at analysere problemernes rod og forslag til hvordan du kan handle på dem. 

Det psykiske arbejdsmiljø kan være meget svært at måle på. Ikke desto mindre er det en meget vigtig faktor, både i forhold til den enkelte medarbejder, men også i forhold til hele driften. 

Tilsyn fra arbejdstilsynet 

Du lærer hvordan du skal forholde dig når der kommer tilsyn fra arbejdstilsynet. I mange generationer har tilsyn fra arbejdstilsynet været en frygtet hændelse. Det behøver det ikke at være. Din opgave bliver at hjælpe dine medarbejdere med at forstå, at tilsyn fra arbejdstilsynet er en gave, og at det faktisk handler om alles sikkerhed. Det er svært at lave om på gamle vaner, det får du redskaber der kan hjælpe dig med. 

Arbejdsulykker 

Her får du konkret viden om hvordan du skal forholde dig. Du bliver undervist i anmeldelse og i analyse af arbejdsskader. 

Anmeldelser af skader er vigtigt. Det skal gøres på den rigtige måde og inden for en meget kort tids ramme. Analysen er også meget vigtig. I analysen bliver det tydeligt om det er en type af skader der på sigt kan undgås, eller om det bare var et hændeligt uheld, som kan ske alle vegne. 

Forebyggelse 

Forebyggelse er kernen i hele arbejdet. Du bliver klædt på til at komme alle situationer i forkøbet og at håndtere dem på rette vis, inden de bliver til uoverskuelige problemer. Alt sammen i tjenesten for det bedst mulige arbejdsmiljø, på den arbejdsplads du kommer fra, uanset om du er leder, eller menig arbejder.