Skal dit selskab være et ApS? Her er fordelene og ulemperne

Posted by Redaktør on
Skal dit selskab være et ApS? Her er fordelene og ulemperne

Du har helt sikkert set forkortelsen ApS bag et hav af virksomheder, når du f.eks. har forsøgt at finde dem på Google Maps eller undersøge åbningstider. Men hvad betyder det egentlig – og er det interessant for dig, som står på tærsklen til selv at stifte et selskab? 

ApS står som forkortelse for anpartsselskab. Dette er en selskabsform, som har vundet voldsom popularitet blandt de erhvervsdrivende her i landet – og nedenfor vil vi ganske kort og i meget grove træk gennemgå hvorfor. Læs videre og bliv klogere på fordelene og ulemperne ved at stifte et ApS og om det er noget for dig og evt. forretningspartnere. 

Vær så få eller mange ejere, som I vil 

Når du stifter et ApS, er der hverken et krav om, at du kun må være alene om det – eller om, at du død og pine skal finde X antal andre ejere til at hæfte for selskabet, inden du kan gøre det officielt. Med andre ord står det dig eller jer helt frit for, hvor mange ejere, I ønsker, at konstruktionen skal have. Dog kan det måske godt blive lidt hårdt rent økonomisk i opstartsfasen, hvis du kun er én ejer: Det kræver nemlig et for nogle ret heftigt indskud at stifte et ApS. 

Det koster – men så hæfter du også kun begrænset 

Når du stifter et ApS, skal du være parat til som minimum at lægge 40.000 kr. i indskud, før du rigtigt kan komme i gang. Grunden til dette er, at dit ApS skal have en vis startkapital for, at du kan få lov til at hæfte begrænset. Når du som ejer hæfter begrænset betyder det, at selskabets økonomi vil få indflydelse på din egen, personlige formue – hvilket for mange giver lidt ekstra tryghed og måske endda kan dulme noget af nervøsiteten ved at starte et selskab. Med denne konstruktion bliver det nødvendigt i stedet at indskyde de min. 40.000 kr. for at give selskabets kreditorer noget sikkerhed og tilføre dit ApS likviditet – og har du overskud til det, er 40.000 kr. som sagt kun et minimumskrav. Er startindskuddet større, giver det endnu mere likviditet fra begyndelsen. 

Krav om dokumentation m.m. 

Som med alt andet her i livet er der selvfølgelig også ulemper ved at vælge ApS som selskabsform – også ud over det høje minimumskrav om startkapital. Når du stifter et ApS, skal du som alle andre kapitalselskaber i Danmark overholde de krav, som beskrives i selskabsloven. Her følger på ingen måde en komplet gennemgang, men blot nogle nedslag ved de vigtigste krav i loven: 

Ejeren eller ejerne af et ApS skal sørge for at føre ejerbog og registrere ejerforholdet, og en eller flere af dem skal have anparter i selskabet. Der skal udpeges en direktion (evt. også en bestyrelse), indsendes årsrapport til Erhvervsstyrelsen, føres løbende regnskab, som tidligere nævnt være min. 40.000 kr. i selskabskapital – og meget andet. Som kommende ApS-ejer bør du klart selv læse op på de relevante love og regler, så du er sikker på at komme godt fra start.